Savjetovanje

Savjetovanje podrazumijeva davanje smjernica klijentu koji se nalazi u nedoumici ili nekoj životnoj prekretnici koju mu je teško samom realno sagletati.

Savjetovanje podrazumijeva davanje smjernica klijentu koji se nalazi u nedoumici ili nekoj životnoj prekretnici koju mu je teško samom realno sagletati. Savjetovanje podrazumijeva jedan susret, a u iznimnim situacijama, može se zakazati još jedan.

Scroll to Top